Regulamin

STRONY I PRZEDMIOT UMOWY

 

1. Sklep internetowy Tece City jest prowadzony przez autoryzowany serwis Geberit , serwis Tece - firmę Multimal Marzena Koszałka z siedzibą w Lublinie 20-049, Aleje Racławickie 29B/8, NIP: 7121778653 - zwaną dalej Sprzedawcą.

 

2. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem Tece City są:

Telefon komórkowy – 726025080 (koszt połączeń wg stawek operatora Klienta – nie pobieramy dodatkowych opłat);

 E-mail - marzena@exel.pl;

 Adres korespondencyjny - Multimal Marzena Koszałka 20-049 Lublin Aleje Racławickie 29B/8.

 

4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż i usługi za pośrednictwem sieci Internet tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przedmiotem sprzedaży są towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej tece.city Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna.

 

5. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są fabrycznie nowe, wolne od wad, posiadają wymagane przez polskie prawo atesty, instrukcje obsługi i są objęte gwarancją Producenta i Sprzedawcy.

 

6. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

 

7. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu tece.city (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych. Dotyczy to przede wszystkim dodawania opinii o produkcie.

 

8. Prezentacja zawartości tece.city w Internecie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY

 

1. Stroną dokonującą zakupów towarów i usług w sklepie internetowym Tece City

może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - zwana dalej Kupującym.

 

2. Jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną lub prawną, nabywającą towar w celu związanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą to jego uprawnienia i obowiązki związane z zawarciem umowy sprzedaży regulują przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

 

3. Jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub działalnością gospodarczą (zwany również Konsumentem) to jego uprawnienia i obowiązki związane z zawarciem umowy sprzedaży są uregulowane przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych zasadach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959 ze zm.).

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Składanie zamówień odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu. Podczas składania zamówienia dobrowolnie podaje prawidłowe dane osobowe: imię i nazwisko, dokładny adres dostawy wraz z kodem pocztowym, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

 

2. W trakcie składania zamówienia Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Tece City w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W przypadku udzielenia zgody Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

3. Zamówień przez stronę internetową tece.city można dokonać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Wysokość kosztu wysyłki uzależniona jest od formy wysyłki i płatności, którą wybiera Kupujący w odpowiednich polach podczas wypełniania formularza Zamówienia przed jego Akceptacją. Na Koszt dostawy składają się: bezpośrednie koszty wysyłki oraz koszt pakowania.

 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Jednakże ceną wiążącą dla Sprzedawcy i Kupującego jest cena widoczna na stronie internetowej w chwili składania przez Kupującego zamówienia na dany towar wraz z kosztami wysyłki.

 

6. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany adres e-mail. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sprzedawca potwierdzi wszystkie istotne postanowienia umowy sprzedaży. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą.

 

7. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji (umowa nie została zawarta). W takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest każdorazowo powiadomić Klienta o przyczynie odmowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dodatkowej, telefonicznej weryfikacji otrzymanych zamówień.

 

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący podaje swój login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Kupującego to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez Kupującego. Kupujący ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i ochrony przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

9. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzająca przyjęcie zamówienia.

 

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia powstaje w momencie wpływu całej należności na rachunek bankowy Sprzedającego w przypadku płatności przelewem, lub w chwili dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji za pobraniem.

 

PŁATNOŚCI

 

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru). W przypadku płatności gotówka przy odbiorze wysyłka zamówienia następuje po mailowym potwierdzeniu zamówienia. Pełna wartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki jest płatna gotówką w momencie doręczenia przesyłki.

 

2. Przelewem na konto bankowe Sprzedającego: Multimal Marzena Koszałka 20-049 Lublin Aleje Racławickie 29B/8 Numer konta: 61 1140 2004 0000 3502 7971 6853. Jako tytuł przelewu należy wpisać przypisany numer zamówienia przesłany na adres e-mail w potwierdzeniu zamówienia.

 

3. W przypadku płatności w formie przedpłaty pełną wartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki należy wpłacić na podane w zamówieniu konto bankowe Sprzedawcy. Wysyłka zamówienia następuje po zaksięgowaniu na koncie bankowym pełnej wartości zamówienia.

 

4. Możliwa jest forma płatności w postaci gotówki w przypadku osobistego odbioru towaru po wcześniejszym ustaleniu tej formy ze Sprzedającym.

 

5. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie Sklepu Tece City.

 

6. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest dowód zakupu. Dowodem zakupu jest paragon fiskalny lub faktura VAT zakupu, wedle wyboru Klienta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, fakturę do paragonu można wystawić wyłącznie w przypadku, gdy paragon zawiera numer NIP nabywcy.

 

DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

 

1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym Tece City realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. W momencie przekazania towaru do przewozu firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na adres e-mail podany w Zamówieniu. Kupujący otrzymuje w przesłanej informacji numer listu przewozowego oraz datę wysłania towaru.

 

3. Koszt dostawy jest doliczany do zamówienia automatycznie, po zaznaczeniu w trakcie zamawiania wybranej formy dostawy. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Kupujący ma prawo wyboru formy dostawy i odbioru zamówionych towarów. Wysokość kosztu dostawy uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Rodzaj transportu oraz sposób płatności widoczny jest po rozwinięciu koszyka z Zamówieniem towarów i wymaga jednoznacznej Akceptacji. Oznacza to, że Klient został o tych kosztach poinformowany przed dokonaniem Zakupu.

 

4. Czas wysyłki zamówienia jest to przybliżony czas, który upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili wydania towaru Kupującemu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Wysyłka następuje każdego dnia roboczego do godz.15.00 oraz w soboty do godz. 13.00. Czas wysyłki jest oznaczony w opisach poszczególnych towarów i zależny jest przede wszystkim od sposobu wysyłki wybranego przez Kupującego w formularzu Zamówienia.

 

5. W przypadku chwilowej niedostępności całości lub części towarów objętych zamówieniem jest możliwy ich zakup. Kupujący zostaje o tym poinformowany. Do Kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia.

 

6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas wysyłki był jak najkrótszy i wynosił od 1 do 4 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni.

 

GWARANCJE, SERWIS I REKLAMACJE

 

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są fabrycznie nowe, wolne od wad, posiadają wymagane przez polskie prawo atesty i są objęte gwarancjami poszczególnych producentów lub importerów. Okres gwarancji jest uzależniony od producenta oraz rodzaju towaru. Okresy gwarancji producentów są podane w opisach poszczególnych towarów na stronie internetowej sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 

2. Wszystkie produkty posiadają gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów, na stronach internetowych producentów oraz na stronie Sprzedawcy.

 

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów.

 

4. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w przypadku stwierdzenia wad fizycznych w trakcie użytkowania towaru. Może on zatem skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u Producenta, we wskazanych w karcie gwarancyjnej punktach serwisowych lub złożyć reklamację do Sprzedawcy korzystając z pośrednictwa poczty e-mail. Należy wtedy podać: imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać reklamowany przedmiot i jego wady.

 

Tu do pobrania karta gwarancyjna

 

5. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni licząc od dnia wniesienia reklamacji.

 

7. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz propozycje dotyczące sposobu realizacji reklamacji należy odesłać na koszt Sprzedającego zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176 ze zm.).

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie zakupionego towaru.

 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep Exel Marzena Koszałka Aleje Racławickie 29B/8 20-049 Lublin tel. 726025080 e-mail: marzena@exel.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zakupu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą polską lub pocztą elektroniczną).

 

4. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej exel.pl.

 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji chyba, że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Jednak w takim wypadku forma wysyłki za pobraniem jest niedopuszczona.

 

8. Sklep Tece City powstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru.

 

9. Zwrotu towaru Kupujący dokonuje pod adres: Multimal Marzena Koszałka Aleje Racławickie 29B/8 20-049 Lublin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Tece City o odstąpieniu od zakupu.

 

10. Zwrot zostanie przyjęty przez Sprzedawcę pod warunkiem, że towar jest w pełni kompletny. Do przesyłki ze zwrotem należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, paragon oraz propozycje formy zwrotu należności za odesłany towar. Koszt wysyłki zwracanego towaru pokrywa w całości Kupujący.

 

11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru chyba, że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 911.

 

Tu do pobrania formularz odstąpienia od umowy.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin. Akceptacja regulaminu jest nieodłącznym elementem procedury zakupu w sklepie Tece City.

 

2. Nazwy producentów, marek i zastrzeżone znaki handlowe oraz towarowe zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

4. Spory wynikłe ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów miedzy sprzedającym a Kupującym będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dn. 17 listopada 1964 r. KPC ( Dz.U. nr 43 poz 296 ze zm.)

 

5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Tece City jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.). Więcej na ten temat w zakładce Polityka Prywatności.

 

6. Dane osobowe Kupującego będą wykorzystywane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Są też potrzebne do wystawienia przez Sprzedawcę dokumentu zakupu. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany lub  całkowitego usunięcia z systemu.

 

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego Tece City. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 

8. Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2023r.